Selectează o Pagină

Declarație de protecție a datelor

Versiunea: 05.06.2020

Ne face o deosebită bucurie interesul manifestat de dumneavoastră față de compania noastră. În principiu, este posibilă o utilizare a paginilor de internet fără a necesita furnizarea de date personale. În măsura în care o persoană vizată dorește să utilizeze serviciile speciale ale companiei noastre prin intermediul paginii noastre de internet, poate fi necesară însă o prelucrare a datelor cu caracter personal. În situația în care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal și dacă nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, în general obținem acordul persoanei vizate.
Prelucrarea datelor cu caracter personal, de exemplu numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate, se realizează în toate situațiile în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor și cu respectarea reglementărilor privind protecția datelor specifice țării aplicabile în cazul nostru. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, compania noastră intenționează să informeze opinia publică despre natura, volumul și scopul datelor cu caracter personal colectate, utilizate și prelucrate de noi. În mod suplimentar, persoanele vizate sunt informate prin intermediul prezentei declarații de protecție a datelor cu privire la drepturile care le revin.

În calitate de responsabil pentru prelucrare, am implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție cât mai completă posibil pentru datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestei pagini de internet. Cu toate acestea, transmiterile de date cu caracter general prin internet pot prezenta lacune de securitate, astfel încât nu poate fi garantată o protecție absolută. Din acest motiv, orice persoană vizată dispune de posibilitatea de a ne transmite date cu caracter personal și prin modalități alternative, de exemplu prin telefon.

Precizări terminologice

Declarația de protecție a datelor se bazează pe terminologia utilizată de emitenții directivelor și regulamentelor europene la adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD). Declarația noastră de protecție a datelor ar trebui să fie ușor de citit și de înțeles atât pentru opinia publică, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a garanta respectarea acestei cerințe, dorim să explicăm în avans terminologia utilizată.

Utilizăm, printre altele, următorii termeni în prezenta declarație de protecție a datelor:

a) date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt reprezentate de toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoana vizată”). Este considerată identificabilă o persoană fizică care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special prin atribuirea în funcție de un element de identificare, de exemplu un nume, de un număr de identificare, de date despre locație, de un identificator online sau de una sau mai multe caracteristici speciale, care constituie expresia identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a acestei persoane fizice.

b) persoana vizată

Persoana vizată reprezintă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către responsabil.

c) prelucrare

Prelucrarea reprezintă orice operațiune sau orice astfel de serie de operațiuni efectuate cu sau fără ajutorul unor procese automatizate cu privire la date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, repartizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, citirea, accesarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, distribuție sau orice altă formă de furnizare, compararea sau asocierea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

d) limitarea prelucrării

Limitarea prelucrării reprezintă marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

e) stabilirea profilului

Stabilirea profilului este reprezentată de orice formă de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal, care constă în faptul că aceste date cu caracter personal sunt utilizate pentru a evalua anumite aspecte personale care se referă la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a anticipa aspecte legate de eficiența activității prestate, situația economică, sănătatea. preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, domiciliul sau relocarea persoanei fizice în cauză.

f) adoptarea unui pseudonim

Adoptarea unui pseudonim reprezintă prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei persoane vizate specifice fără utilizarea informațiilor suplimentare, în măsura în care aceste informații suplimentare sunt stocate distinct și sunt supuse unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele cu caracter personal nu pot fi atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) responsabil sau responsabil pentru prelucrare

Responsabilul sau responsabilul pentru prelucrare este reprezentat de persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, instituția sau orice alt organism care, individual sau împreună cu alte structuri, care decide cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În situația în care scopurile și mijloacele acestei prelucrări sunt specificate de legislația comunitară sau de normele statelor membre, responsabilul respectiv criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi definite în conformitate cu legislația comunitară sau cu normele statelor membre.

h) persoana împuternicită de operator

Persoana împuternicită de operator reprezintă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o instituție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele persoanei responsabile.

i) destinatar

Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o instituție sau orice alt organism căruia îi sunt comunicate datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba despre un terț sau nu. Cu toate acestea, autoritățile care pot recepționa date cu caracter personal ca o componentă a unui anumit mandat de verificare în temeiul legislației comunitare sau a normelor statelor membre nu dețin calitatea de destinatar.

j) terți

Un terț este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o instituție sau un alt organism, cu excepția persoanei vizate, a responsabilului, a persoanei împuternicite de operator și a persoanelor autorizate să prelucreze datele cu caracter personal sub responsabilitatea directă a responsabilului sau a persoanei împuternicite de către operator.

k) consimțământ

Consimțământul reprezintă orice exprimare a voinței, formulată voluntar de către persoana vizată pentru cazul specific, într-o modalitate informată și fără echivoc, sub forma unei declarații sau a unui alt act fără echivoc de confirmare, prin care persoana vizată indică faptul că își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
Numele și adresa responsabilului pentru prelucrare
Calitatea de responsabil în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, al altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții cu caracter de protecție a datelor este deținută de către:

DoYourSpice
Uwe-Jens Karl
Waldstraße 13
15345 Altlandsberg
Germania
+491732324378
info@doyourspice.com

Cookies/SessionStorage/LocalStorage

Anumite pagini de internet utilizează așa-numitele fișiere cookie, LocalStorage și SessionStorage. Acest aspect este utilizat pentru a face oferta noastră mai prietenoasă pentru utilizator, mai eficientă și mai sigură. Local Storage și SessionStorage reprezintă o tehnologie pe care browserul dumneavoastră o utilizează pentru a stoca date pe computerul sau pe echipamentul dumneavoastră mobil. Fișierele cookie sunt reprezentate de fișiere text care sunt stocate și salvate pe un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet. Puteți preveni utilizarea fișierelor cookie, a LocalStorage și a SessionStorage prin efectuarea setărilor corespunzătoare în browserul dumneavoastră.

Numeroase pagini de internet servere utilizează fișiere cookie. Numeroase fișiere cookie conțin un așa-numit identificator cookie. Un identificator cookie reprezintă un element unic de identificare a fișierului cookie. Este format dintr-o succesiune de caractere prin care paginile de internet și serverele pot fi atribuite browserului de internet specific, în care a fost stocat fișierul cookie. Aceasta permite paginilor de internet și serverelor accesate să distingă browserul individual al persoanei vizate de celelalte browsere de internet care conțin alte fișiere cookie. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat utilizând identificatul unic al fișierului cookie.

Prin utilizarea fișierelor cookie, utilizatorii acestei pagini de internet pot beneficia de servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi disponibile în lipsa activării fișierelor cookie.

Un fișier cookie poate fi utilizat pentru a optimiza informațiile și ofertele de pe pagina noastră de internet în interesul utilizatorului. În sensul menționat anterior, fișierele cookie ne permit să recunoaștem utilizatorii paginii noastre de internet. Scopul acestei recunoașteri este acela de a facilita utilizatorilor utilizarea paginii noastre de internet. Utilizatorul unei pagini de internet care utilizează fișierele cookie nu trebuie, de exemplu, să introducă din nou datele sale de acces de fiecare dată când accesează pagina de internet, deoarece acestea sunt preluate de pe pagina de internet și din fișierele cookie stocate pe sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este reprezentat de fișierul cookie aferent unui coș de cumpărături la magazinul online. Magazinul online memorează prin intermediul unui fișier cookie articolele pe care un client le-a plasat în coșul virtual de cumpărături.

Persoana vizată poate împiedica activarea de fișiere cookie de către pagina noastră de internet în orice moment, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, se poate opune permanent activării fișierelor cookie. În mod suplimentar, fișierele cookie activate anterior pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau a altor programe software. Acest demers este posibil cu toate browserele de internet obișnuite. În cazul în care persoana vizată dezactivează activarea de fișiere cookie la nivelul browserului de internet utilizat, în anumite circumstanțe, nu pot fi utilizate complet toate funcțiile paginii noastre de internet.

Colectarea de date și informații generale

Pagina de internet colectează o serie de date și informații generale la fiecare accesare a paginii de internet de către o persoană vizată sau de un sistem automatizat. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișiere de accesare ale serverului. Pot fi colectate (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de acces, (3) pagina de internet de pe care un sistem de acces ajunge pe pagina noastră de internet (așa-numit referrer), (4) paginile subsecvente de internet controlate prin intermediul unui sistem de acces pe pagina noastră de internet, (5) data și ora unei accesări a paginii de internet, (6) o adresă de protocol de internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de accesare și (8) alte date și informații similare, utilizate pentru prevenirea riscurilor în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

La utilizarea acestor date și informații generale nu formulăm concluzii cu privire la persoana vizată. În mod suplimentar, aceste informații sunt necesare pentru (1) furnizarea corectă a conținuturilor paginii noastre de internet, (2) optimizarea conținuturilor pagini noastre de internet, precum și publicitatea pentru aceasta, (3) asigurarea capacității de funcționare pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informațiilor și a tehnologiei paginii noastre de internet, precum și (4) pentru a furniza autorităților de urmărire penală informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Aceste date și informații colectate anonim sunt, prin urmare, pe de-o parte, evaluate de noi din punct de vedere statistic, iar pe de altă parte sunt utilizate pentru a îmbunătăți protecția datelor și securitatea datelor în compania noastră, pentru a asigura, în cele din urmă, un nivel optim de protecție pentru datele cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Datele anonime ale fișierelor de accesare ale serverelor sunt stocate separat de toate datele cu caracter personal furnizate de către o persoană vizată.

Înregistrare pe pagina noastră de internet

Persoana vizată dispune de posibilitatea de înregistrare pe pagina de internet a responsabilului pentru prelucrare, cu furnizarea datelor cu caracter personal. Care sunt datele cu caracter personal transmise persoanei responsabile pentru prelucrare rezultă din interfața respectivă de introducere de date, utilizată pentru înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de către persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern la responsabilul pentru prelucrare și în scopuri proprii. Responsabilul pentru prelucrare poate dispune transferul către unul sau mai mulți responsabili pentru prelucrare, de exemplu un furnizor de servicii de coletărie, care utilizează, de asemenea, datele cu caracter personal exclusiv pentru un uz intern, care poate fi atribuit responsabilului pentru prelucrare.

Prin înregistrarea pe pagina de internet a responsabilului pentru prelucrare sunt memorate, în mod suplimentar, adresa IP atribuită de către furnizorul de servicii Internet (ISP) al persoanei vizate, data și ora înregistrării. Stocarea acestor date se realizează în contextul în care utilizarea abuzivă a serviciilor noastre poate fi prevenită numai în acest mod și, dacă este necesar, aceste date pot fi utilizate în vederea investigării infracțiunilor. În acest sens, stocarea acestor date este necesară pentru siguranța responsabilului pentru prelucrarea datelor. În principiu, aceste date vor fi transmise terților doar dacă se aplică o obligație legală de divulgare sau dacă transmiterea este utilizată pentru urmărirea penală.
Înregistrarea persoanei vizate cu furnizarea voluntară de date cu caracter personal servește responsabilului pentru prelucrare pentru a oferi persoanei vizate conținuturi sau servicii care, datorită naturii cauzei, pot fi oferite numai utilizatorilor înregistrați. Persoanele înregistrate dispun de posibilitatea de a modifica în orice moment datele cu caracter personal furnizate în timpul înregistrării sau de a le șterge complet din baza de date a responsabilului pentru prelucrare.
Persoana responsabilă pentru prelucrare va oferi oricărei persoane vizate, în orice moment, la cerere, informații despre datele cu caracter personal care sunt stocate cu privire la persoana vizată. În mod suplimentar, persoana responsabilă pentru prelucrarea corectează sau șterge datele cu caracter personal la cererea sau la sugestia persoanei vizate, cu condiția să nu existe cerințe legale contrare de arhivare. Întregul personal al responsabilului pentru prelucrare este pus la dispoziția persoanei vizate ca persoană de contact în acest context.

Opțiune de contact prin intermediul paginii de internet
În temeiul prevederilor legale, pagina de internet conține informații care permit contactarea rapidă în format electronic a companiei noastre și comunicarea directă cu noi, ceea ce include și o adresă generală pentru așa-numita poștă electronică (adresă de e-mail). Dacă o persoană vizată contactează responsabilul pentru prelucrare prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele cu caracter personal transmise de către persoana vizată vor fi salvate automat.

Aceste date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către o persoană vizată către responsabilul pentru prelucrare sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu sunt transmise terților.

Funcția de comentariu pe blogul aferent paginii de internet
Oferim utilizatorilor posibilitatea de a lăsa comentarii individuale privind postările individuale pe un blog disponibil pe pagina de internet a responsabilului pentru prelucrare. Un blog este reprezentat de un portal care poate fi vizualizat, de regulă, în mod public, administrat pe o pagină de internet , în care una sau mai multe persoane, numite bloggeri sau bloggeri web, pot posta articole sau consemna idei sub forma așa-numitelor postări de pe blog. Postările de pe blog pot fi comentate, de regulă, de către terți.

Dacă o persoană vizată lasă un comentariu pe blogul publicat pe această pagină de internet, suplimentar față de comentariile lăsate de către persoana vizată, sunt stocate și publicate și informațiile despre ora la care a fost înregistrat comentariul, precum și numele de utilizator (pseudonim) ales de către persoana vizată. În mod suplimentar, este înregistrată și adresa IP atribuită de furnizorul de servicii Internet (ISP) al persoanei vizate. Această adresă IP este salvată din motive de securitate și pentru situația în care persoana vizată încalcă drepturile terților prin publicarea unui comentariu sau postează conținuturi ilegale. Prin urmare, stocarea acestor date cu caracter personal este în interesul propriu al responsabilului pentru prelucrare, astfel încât, dacă este necesar, acesta să se poată exonera în situația unei încălcări. Aceste date cu caracter personal colectate vor fi transmise către terți doar dacă acest transfer este impus de lege sau dacă acest demers este utilizat pentru apărarea drepturilor responsabilului pentru prelucrare.

Gravatar

În cazul comentariilor este accesat serviciul Gravatar de la Auttomatic. Gravatar compară adresa dumneavoastră de e-mail și – în măsura în care sunteți înregistrat în secțiunea respectivă – afișează imaginea avatarului dumneavoastră lângă comentariu. Dacă nu sunteți înregistrat, nu va fi afișată nicio imagine. Vă rugăm să rețineți că toți utilizatorii WordPress înregistrați sunt înregistrați automat la Gravatar. Detalii despre Gravatar: https://de.gravatar.com
Ștergerea de rutină și blocarea datelor cu caracter personal
Responsabilul pentru prelucrarea datelor prelucrează și stochează date cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului de stocare sau în măsura în care acest demers este prevăzut de autorul directivelor și regulamentelor europene sau de către un alt legiuitor, prin legi sau reglementări aplicabile responsabilului pentru prelucrare.

În cazul în care scopul de stocare nu se mai aplică sau dacă expiră un termen de stocare prevăzut de către autorul directivelor și regulamentelor europene sau de către un alt legiuitor responsabil, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse în cadru procedurii de rutină și în conformitate cu prevederile legale.

Drepturile persoanei vizate

a) Drept la confirmare

Fiecare persoană vizată dispune de dreptul acordat de către autorul directivelor și regulamentelor europene de a solicita responsabilului pentru prelucrare o confirmare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care se referă la aceasta. Dacă o persoană vizată dorește să-și exercite acest drept de confirmare, se poate adresa în acest scop în orice moment unui angajat al responsabilului pentru prelucrarea datelor.

b) Drept la informare

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal dispune de dreptul conferit de către autorul directivelor și regulamentelor europene de a obține în orice moment, de la responsabilul pentru prelucrare, cu titlu gratuit informații despre datele cu caracter personal stocate despre persoana respectivă, precum și o copie a acestor informații. În mod suplimentar, autorul directivelor și regulamentelor europene a prevăzut, în beneficiul persoanei vizate, dreptul de a obține următoarele informații:

• scopurile de prelucrare

• categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării

• destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special în cazul destinatarilor din țări terțe sau al organizațiilor internaționale

• dacă este posibil, durata planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu există această posibilitate, criteriile pentru determinarea acestei durate

• existența unui drept la corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la aceasta sau la restricționarea prelucrării de către persoana responsabilă sau a unui drept de a se opune acestei prelucrări

• dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

• în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: Toate informațiile disponibile despre proveniența datelor

• Existența unui proces decizional automatizat, inclusiv elaborarea de profiluri, în conformitate cu articolul 22 alineatele (1) și (4) din RGPD și – cel puțin în aceste cazuri – informații relevante despre sistemele logice implicat și cu privire la sfera de aplicare și la efectele prevăzute ale prelucrării pentru persoana vizată

Persoana vizată dispune, de asemenea, de dreptul la informare cu privire la transferul de date cu caracter personal către un stat terț sau către o organizație internațională. În caz afirmativ, persoana vizată dispune, de asemenea, de dreptul de a recepționa informații despre garanțiile corespunzătoare în asociere cu transferul.

Dacă o persoană vizată dorește să își exercite acest drept de informare, poate contacta în orice moment un angajat al responsabilului pentru prelucrare.

c) Dreptul la rectificare

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul conferit de către autorul directivelor și regulamentelor europene de a solicita corectarea imediată a datelor cu caracter personal incorecte referitoare la acestea. În mod suplimentar, persoana vizată dispune de dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, de asemenea printr-o declarație suplimentară, ținând cont de scopurile prelucrării.

În situația în care o persoană vizată intenționează să își exercite acest drept de rectificare, poate contacta în acest sens în orice moment un angajat al responsabilului pentru prelucrare.

d) Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal dispune de dreptul conferit de către autorul directivelor și regulamentelor europene de a solicita responsabilului ca datele cu caracter personal care se referă la persoana vizată să fie șterse fără întârziere, dacă se aplică unul dintre următoarele motive și în măsura în care prelucrarea nu este necesară:

• Datele cu caracter personal au fost colectate în astfel de scopuri sau prelucrate în orice alt mod, pentru care nu mai sunt necesare.

• Persoana vizată își retrage consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera a din RGPD sau cu articolul 9 alineatul 2 litera a din RGPD și nu există nicio altă bază legală pentru prelucrare.

• Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul 1 din RGPD și nu există motive întemeiate imperative pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul 2 din RGPD.

• Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

• Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale în temeiul dreptului comunitar sau în baza legislației statelor membre, aplicabilă pentru responsabil.

• Datele cu caracter personal au fost colectate, în raport cu serviciile oferite ale societății informaționale, în conformitate cu articolul 8 alineatul 1 din RGPD.

Dacă este aplicabil unul dintre motivele de mai sus și o persoană dorește ștergerea datelor cu caracter personal stocate, dispune de posibilitatea de a contacta în orice moment un angajat al responsabilului pentru prelucrare. Angajatul va întreprinde demersurile necesare pentru ca cererea de ștergere să fie pusă în aplicare fără întârziere.

În situația în care datele cu caracter personal au fost făcute publice și compania noastră, în calitate de responsabil, are obligația de ștergere a datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 17 alineatul 1 din RGPD, adoptăm măsurile adecvate, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, inclusiv din punct de vedere tehnic, pentru a informa alți responsabili pentru prelucrarea datelor, care prelucrează datele cu caracter personal publicate, cu privire la faptul că persoana vizată a solicitat acestor responsabili pentru prelucrarea datelor ștergerea tuturor linkurilor către aceste date cu caracter personal sau a copiilor ori a reproducerilor acestor date cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară. Angajatul va dispune adoptarea măsurilor necesare în situația individuală.

e) Dreptul la restricționarea procesării

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal dispune de dreptul conferit de către autorul directivelor și regulamentelor europene de a solicita responsabilului pentru prelucrare restricționarea prelucrării, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

• Persoana vizată contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, în speță pentru o perioadă de timp care permite persoanei responsabile să verifice acuratețea datelor cu caracter personal.

• Prelucrarea este ilegală, persoana vizată refuză ștergerea datelor cu caracter personal și, în schimb, solicită restricționarea utilizării datelor cu caracter personal.

• Responsabilul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de acestea pentru a valorifica, a exercita sau a apăra drepturile legale.

• Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul 1 din RGPD și nu este încă clar dacă motivele legitime ale persoanei responsabile prevalează în raport cu motivele persoanei vizate.
Dacă este întrunită una dintre cerințele de mai sus și o persoană vizată dorește să solicite limitarea datelor cu caracter personal stocate, poate contacta în orice moment în acest scop un angajat al responsabilului pentru prelucrare. Angajatul va dispune limitarea prelucrării.

f) Dreptul la portabilitatea datelor

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de către autorul directivelor și regulamentelor europene de a primi datele cu caracter personal care au fost furnizate de către persoana vizată către un responsabil, într-un format structurat, uzual și care să permită citirea electronică. În mod suplimentar, dispune de dreptul de a transmite aceste date către un alt responsabil, fără impedimente din partea responsabilului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul exprimat în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera a din RGPD sau articolul 9 alineatul 2 litera a din RGPD sau pe un contract în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera b din RGPD, în măsura în care prelucrarea se efectuează utilizând proceduri automatizate, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau dacă se realizează în exercitarea autorității publice, care a fost încredințată persoanei responsabile.

În mod suplimentar, atunci când își exercită dreptul la portabilitatea datelor, în conformitate cu articolul 20 alineatul 1 din RGPD, persoana vizată dispune de dreptul la transferarea datelor cu caracter personal direct de la o persoană responsabilă la alta, în măsura în care acest demers este fezabil din punct de vedere tehnic și dacă nu sunt afectate în acest mod drepturile și libertățile altor persoane.
Persoana vizată ne poate contacta în orice moment pentru a valorifica dreptul la portabilitatea datelor.

g) Dreptul la contestare

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal dispune de dreptul conferit de către autorul directivelor și regulamentelor europene de a formula, din motive care decurg din situația lor particulară, în orice moment contestație împotriva prelucrării datelor cu caracter personal, în temeiul prevederilor din articolul 6 alineatul 1 litera sau f din RGPR. Această prevedere se aplică, de asemenea, cu privire la elaborarea profilului în temeiul acestor prevederi.
În cazul unei contestări, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra existența de motive legitime imperative pentru prelucrare, care prevalează în raport cu interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau în măsura în care prelucrarea este utilizată pentru valorificarea , exercitarea sau apărarea drepturilor legale .

Dacă prelucrăm date cu caracter personal pentru a efectua publicitatea directă, persoana vizată dispune de dreptul de a formula în orice moment opoziție împotriva prelucrării datelor cu caracter personal în scopul unei astfel de publicități. Această prevedere se aplică și elaborării de profile, în măsura în care este asociată cu o astfel de publicitate directă. Dacă persoana vizată se opune prelucrării în scop de publicitate directă, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.

În mod suplimentar, persoana vizată dispune de dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la aceasta, care se realizează în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul 1 din RGPD, din motive care decurg din situația sa particulară cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interesul public.

Pentru a exercita dreptul de formulare a contestațiilor, persoana vizată poate contacta direct orice angajat. Persoana vizată dispune, de asemenea, de posibilitatea de a-și exercita dreptul de a formula obiecții în asociere cu utilizarea serviciilor societății informaționale, independent de Directiva 2002/58/CE, utilizând proceduri automatizate care utilizează specificații tehnice.

h) Decizii automatizate în cazuri individuale, inclusiv elaborarea de profiluri

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal dispune de dreptul conferit de autorul directivelor și regulamentelor europene de a nu fi supusă unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv elaborarea de profiluri – care generează efecte juridice în raport cu persoana în cauză sau o influențează în mod semnificativ, în măsura în care decizia (1) nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și responsabil sau (2) este permisă pe baza legislației comunitare sau a normelor statelor membre, în a căror sferă de aplicare intră responsabilul, iar prevederile legale în cauză stipulează măsuri corespunzătoare pentru a proteja drepturile și libertățile, precum și interesele legitime ale persoanei vizate sau (3) cu acordul expres al persoanei vizate.

Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și responsabil sau (2) dacă are loc cu acordul expres al persoanei vizate, adoptăm măsurile adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților, precum și a intereselor legitime ale persoanei vizate, context în care este inclus, cel puțin, dreptul de a beneficia de asistența unei persoane din partea responsabilului, dreptul de argumentare a propriului punct de vedere și de contestare a deciziei.

Dacă persoana vizată dorește să valorifice drepturi în asociere cu deciziile automatizate, poate contacta în acest scop în orice moment un angajat al responsabilului pentru prelucrare.

i) Dreptul de revocare a consimțământului în sensul legislației privind protecția datelor

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal dispune de dreptul conferit de către autorul directivelor și regulamentelor europene de a revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă persoana vizată dorește să își exercite dreptul de revocare a consimțământului, poate contacta în acest scop în orice moment un angajat al responsabilului pentru prelucrare.

Baza legală pentru prelucrare

Articolul 6 Iitera a din RGPD este utilizat, de către compania noastră, ca bază legală pentru operațiunile de prelucrare pentru care obținem consimțământul pentru un scop specific de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată deține calitatea de parte, cum este cazul, de exemplu, la operațiunile de prelucrare necesare pentru livrarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu sau contraprestații, prelucrarea se bazează pe articolul 6 litera b din RGPD. Același regim se aplică operațiunilor de prelucrare necesare pentru a efectua măsuri antecontractuale, de exemplu în situațiile în care sunt formulate cereri de acordare de informații cu privire la produsele sau serviciile noastre. În cazul în care compania noastră este supusă unei obligații legale care impune prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe articolul 6 litera c din RGPD. În situații izolate, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau a altei persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator al companiei noastre ar fi rănit, context în care s-ar impune comunicarea numelui, a vârstei, a datelor privind asigurarea de sănătate sau a altor informații vitale către un medic, un spital sau alți terți. În acest caz, prelucrarea ar fi întemeiată pe articolul 6 Iitera d din RGPD.

În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 Iitera f din RGPD. Operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciuna dintre bazele legale menționate mai sus sunt întemeiate pe această bază legală dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unui terț, cu condiția ca interesele, drepturile fundamentale și libertățile persoanei vizate să nu prevaleze.

Astfel de operațiuni de prelucrare ne sunt permise în special pentru că au fost menționate în mod specific de către legiuitorul european. În acest sens, acesta a apreciat că se prezumă existența unui interes legitim dacă persoana vizată deține calitatea de client al persoanei responsabile (considerentul 47 teza 2 din RGPD).

Interese legitime în ceea ce privește prelucrarea, urmărite de către responsabil sau de către un terț

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 litera f din RGPD, este interesul nostru legitim desfășurarea activității noastre comerciale în beneficiul tuturor angajaților și asociaților noștri.

Durata de stocare a datelor cu caracter personal

Criteriul pentru durata de stocare a datelor cu caracter personal este reprezentat de termenul legal de stocare. După expirarea termenului, datele corespunzătoare vor fi șterse în cadrul unei proceduri de rutină, cu condiția să nu mai fie necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea contractului.

Reglementări legale sau contractuale pentru furnizarea de date cu caracter personal; Necesitatea încheierii contractului; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibile consecințe în caz de nerespectare a obligație de furnizare de date

Vă informăm că furnizarea de date cu caracter personal este impusă parțial prin lege (de exemplu reglementări fiscale) sau poate rezulta, de asemenea, din reglementări contractuale (de exemplu informații despre partea contractantă).

În anumite situații, poate fi necesar, în asociere cu un contract încheiat, ca o persoană vizată să ne pună la dispoziție date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. De exemplu, persoana vizată este obligată să ne furnizeze date cu caracter personal în situația în care compania noastră încheie un contract cu persoana respectivă. Neîndeplinirea obligațiilor de comunicare a datelor cu caracter personal ar conduce la imposibilitatea încheierii contractului cu persoana vizată.

Înainte ca persoana vizată să furnizeze date cu caracter personal, persoana vizată trebuie să contacteze unul dintre angajații noștri. Angajatul nostru clarifică cu persoana în cauză, în funcție de situația concretă, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este necesară în temeiul legii sau în baza contractului, dacă este aplicabilă o obligație de furnizare a datelor cu caracter personal și care sunt consecințele neîndeplinirii obligației de furnizare a datelor cu caracter personal.

Aplicarea procedurii de adoptare automatizată a deciziilor
În calitate de companie responsabilă, renunță la procedura de adoptare automatizată a deciziilor.

Fișiere cookie generale

Următoarele fișiere cookie fac parte din categoria fișierelor cookie necesare din punct de vedere tehnic.

Fișiere cookie pentru WordPress
Nume Scop Valabilitate

wordpress_test_cookie Acest fișier cookie stabilește dacă utilizarea fișierelor cookie a fost dezactivată în browser. Durata de stocare: Până la sfârșitul sesiunii browserului (vor fi șterse la închiderea browserulului dumneavoastră de internet). Session

PHPSESSID Acest fișier cookie stochează sesiunea dumneavoastră curentă în asociere cu aplicațiile PHP și garantează în acest mod că toate funcțiile acestei pagini de internet bazate pe limbajul de programare PHP pot fi afișate complet. Durata de stocare: Până la sfârșitul sesiunii browserului (vor fi șterse la închiderea browserulului dumneavoastră de internet). Session

wordpress_akm_mobile Aceste fișiere cookie-uri sunt utilizate numai pentru zona de administrare WordPress. 1 an
wordpress_logged_in_akm_mobile Aceste fișiere cookie-uri sunt utilizate numai pentru zona de administrare WordPress și nu se aplică altor vizitatori ai paginii. Session

wp-settings-akm_mobile Aceste fișiere cookie-uri sunt utilizate numai pentru zona de administrare WordPress și nu se aplică altor vizitatori ai paginii. Session

wp-settings-time-akm_mobile Aceste fișiere cookie-uri sunt utilizate numai pentru zona de administrare WordPress și nu se aplică altor vizitatori ai paginii. Session
de la este utilizat pentru testele A/B ale noilor funcții. Session
akm_mobile memorează dacă vizitatorul dorește să vizualizeze versiunea mobilă a unei pagini de internet. 1 zi

Cookies Polylang
Nume Scop Valabilitate

pll_language Acest fișier cookie memorează limba selectată și originea geografică a utilizatorului. 1 an

Cookies de la DSGVO AIO for WordPress
Nume Scop Valabilitate

dsgvoaio Această LocalStorage Key/valoare stochează serviciile cu privire la care utilizatorul și-a exprimat sau nu acordul. variabil

_uniqueuid Această LocalStorage Key/valoare stochează un element ID generat, astfel încât acțiunile Opt-in/Opt-out ale utilizatorului să poată fi documentate. ID-ul este salvat anonim. variabil

dsgvoaio_create Această LocalStorage Key/valoare memorează momentul la care a fost generat l_uniqueuid. variabil

dsgvoaio_vgwort_disable Această LocalStorage Key/valoare memorează salvează dacă serviciul VG Word Standard este admisă sau nu (setarea operatorului paginii). variabil

dsgvoaio_ga_disable Această LocalStorage Key/valoare memorează dacă serviciul Google Analytics Standard este admis sau nu (setarea operatorului paginii). variabil